هتل ۵ ستاره هما

هتل ۵ ستاره هما

آدرس:تهران-خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي-شماره ۵۱٫ كدپستي:۱۹۹۴۷۱۳۷۳۳

تماس با ما

استان تهران، تهران، Shahid Khoddami, No. 51

43969 (21 98+)

tehran@homahotels.com